מה בין יעוץ עסקי ליעוץ אסטרטגי?


התמודדות עם אתגרים היא מנת חלקו של כל בעל עסק. החל מעסק קטן שעומד מאחוריו אדם אחד וכלה בתאגידי ענק הפעילים באפיקים בינלאומיים. סוגיות שונות מאתגרות את העסק במגוון צמתים כגון צורך או רצון לערוך שינויים פנים ארגוניים, תמורות בשוק שמשפיעות על העסק, שאיפה להתפתח לענפים נוספים, אי שביעות רצון ממשוואת ההכנסות וההוצאות ועוד.

אתגרים אלה יכולים להתרחש הן בתחילת דרכו של העסק והן לאורך חייו. לא אחת, עולה מהם צורך לקבל סיוע מגורם חיצוני. גורם שיהיה מסוגל להציע פרספקטיבה וכלי ייעוץ שונים על מנת לייעל את הפעילות העסקית, לסייע בגיבוש והצבה של מטרות חדשות ולקבוע את אופן היישום בפועל. בין השירותים המוכרים שמסייעים בכך ניתן לציין ייעוץ אסטרטגי וייעוץ עסקי. אולם רבים לא יודעים בהכרח להבחין בין השניים וחושבים בטעות כי חד הם. התמונה מורכבת בהרבה ומדובר למעשה בשני שירותים נבדלים, שונים אך קשורים זה בזה. הבנת האבחנה בין השניים חשובה משום שרק באופן זה בעל העסק יוכל להיעזר בייעוץ המתאים לאופי השינוי שברצונו להחיל ונוכח האתגרים הרובצים לפתחו.


אז מה ההבדל?

כאשר פונים לספרות המקצועית בפקולטות למנהל עסקים ההבדל בין המונחים בולט בצורה מובהקת. "ייעוץ עסקי" הוא למעשה "Management Consulting", כלומר, ייעוץ ניהולי. קרי, ייעוץ ממוקד שמכוון למנהל שמתפעל את העסק ומטרתו לקבוע כלים אופרטיביים למימוש מיידי בטווח הקצר והבינוני. "ייעוץ אסטרטגי", לעומת זאת, מוגדר כ"Strategy Consulting". דהיינו, עיקר משקלו מצוי במילה "אסטרטגיה". אסטרטגיה הוא מונח המקפל בחובו "תוכנית על" שיש לבנות היטב – אבן על אבן – על ידי חשיבה, ניתוח, תכנון וקבלת החלטות. כוחו של הייעוץ האסטרטגי טמון אפוא ביכולת לכוון את העסק ברמת הפשטה גבוהה ו/או להובילו למצב הטוב ביותר אליו הוא שואף להגיע.


כשמתייחסים לייעוץ עסקי מדובר לרוב על טקטיקה ושאלות שנוגעות לתהליכים ברמת המיקרו, ולאו דווקא באסטרטגיה רוחבית. ייעוץ עסקי נותן מענה בין היתר לתהליכים נקודתיים בעסק. כך למשל, על מנת להביא להתנהלות פיננסית מאוזנת יסייע הייעוץ העסקי בקבלת אשראי מול הבנק, בניהול תזרים ובתכנית העסקית. בפן אחר הנוגע לניהול השיווק ייבחן מיתוג החברה, ייווצר תוכן שיווקי וייעשה שימוש בפלטפורמות שונות לפרסום. בייעוץ אסטרטגי, מנגד, השאלות שעומדות על הפרק הן ברמת המאקרו. בתהליך זה מגדירים ומזהים מה כדאי לעשות ולמה רצוי לעשות זאת. מדובר בשירות הניתן לכל ארגון, בין אם הוא עמותה, גוף ציבורי או חברה, בכדי לשפר את אופן ההתמודדות עם אתגרי הליבה הניצבים בפניו. בתהליך של ייעוץ אסטרטגי נעשית בחינה מחדש של אופן ההתנהלות והפעולה של הארגון, תוך התבוננות מעמיקה במאפייניו ובסביבה הדינאמית בה הוא מצוי. מטרת הייעוץ הינה לגבש אסטרטגיה ותפיסה לגבי פעולות לטווח הארוך.


הייעוץ האסטרטגי דוגל בהשקפה הוליסטית יותר בהשוואה לייעוץ העסקי ושואף לתת ללקוח מבט מקיף ושלם אודות החברה. כולל גם התייחסות למבנה הארגוני ולסביבה העסקית. בשורה התחתונה, אסטרטגיה הינה מחשבה תחילה. קרי, האופן הנכון והמתאים ביותר להגיע למטרות ארוכות הטווח שהעסק הציב בפניו לשם הצלחתו והפיכת החזון למציאות ממשית.


לסיכום

הייעוץ האסטרטגי והייעוץ העסקי נחשבים לשתי שיטות הפועלות על מנת לייעל את החברה ולהביא לתוצאות הרצויות. מדובר בגישות שונות משמעותית הנשענות על השקפות אחרות. בעוד בייעוץ האסטרטגי עומדים על שולחן הניתוח תהליכים רוחביים וארוכי טווח הנוגעים לגיבוש אסטרטגיה, טקטיקה כלל הגורמים בארגון, הייעוץ העסקי נוגע להיבטים ברמת המיקרו ופחות דן באספקטים נרחבים ומטרות עתידיות.


צור קשר
  • Black Facebook Icon

© 2017 I.H - Strategic Consulting