חשיבה תוצאתית


ניהול ותכנון שנמדדים בהישגים דורשים דפוס חשיבה השונה מהאופן שבו בדרך אנו מכלכלים צעדינו. כלי עבודה עיקרי לעניין זה שרצוי לסגל הוא חשיבה תוצאתית. זוהי שיטת עבודה המהווה מפתח עיקרי ומרכזי בתהליך של תכנון וניהול אסטרטגיה. יישום חשיבה תוצאתית מקפל בחובו הזדמנות להביא למיצוי פוטנציאל ולהשיג שיפור ניכר בתוצאות אותן אנו משיגים. בין השאר על ידי לקיחת צעד אחורנית אל תהליך קביעת התוצאות.

חשיבה תוצאתית מתבססת על שישה סוגים של תוצאות - ערכים, חזון, מטרה, תפוקה, יעדים ויעדי ביניים. לדפוס חשיבה זה ניתן למנות חמישה עקרונות מובילים:

  • ככל שרמת ההפשטה של התוצאה גוברת, כך גדלים בהתאמה הסיכויים לאתר את התוצאה שתוביל להצלחה.

  • התוצאה המוגדרת הינה גורם דינמי אשר מניע לפעילות שתביא להשגתה. קרי, בהגדרת התוצאה יש להתעמק מעבר לתיאור מילולי ולהתחקות אחר המהות.

  • ככל שנשכיל לגזור ולפרק תוצאות קונקרטיות ופרקטיות מהתוצאה המופשטת, כך נוכל להגביר את המיקוד בתוצאות שיניבו את ההישגים הגבוהים ביותר.

  • מדידה והערכה הן תנאי הכרחי.

  • כל תוצאה שנגיע אליה היא בסופו של היום אמצעי להגעה לתוצאות נוספות.


תפיסת מטרה והגדרת תוצאות רצויות


על פי רוב, כשאנו מבקשים להגדיר תוצאה, אנו מבססים את ההגדרה על מונחים של אמצעים. לדוגמה, מאפיינים את ייעודה של מערכת ההשקיה בגינה כאספקה שוטפת של מים. חשיבה תוצאתית מנסה להרחיב את היריעה ולהגדיר את "מטרת-העל". כלומר, לקבוע כי המטרה של מערכת ההשקיה בגינה איננה לספק מים אלא להבטיח גידול מיטבי של צמחיית הגינה.

דוגמה נוספת היא הקפדה על דיאטה שלא מיועדת להורדה במשקל (אמצעי) אלא להגברת התחושה החיובית ולשיפור בביטחון העצמי (מטרה). המהדרין אף יגדירו דיאטה בחשיבה תוצאתית כאמצעי להשגת יעדים כמו מציאת בן/בת זוג ואפילו קידום בעבודה.

ולכן, חשיבה תוצאתית היא חשיבה שדואגת לכך שלא נסטה במהלך הדרך מהמטרות האמיתיות ביותר. על כן, לא אחת, השאלה המרכזית שאנו עוסקים בה בתרגול חשיבה תוצאתית היא - מהי המטרה. זאת במובן הרחב והעמוק של המונח "מטרה" ותוך התחקות אחר היעד שיוביל אותנו במציאות להצלחה המרבית האפשרית. בחשיבה תוצאתית מושם דגש על תהליך ההגדרה של התוצאה הרצויה, תוך בדיקה מעמיקה ומדוקדקת.


מתוצאות עבר לתוצאות עתידיות


לאחר שהגדרנו את התוצאות שאליהן אנו מבקשים להגיע, חשיבה תוצאתית מתייחסת גם לאופן הביצוע. כל הצלחה בעלת משמעות, בכל ענף ותחום, כרוכה ביישום אמצעי חדש. דבר שלא היה כמותו. מכאן שדפוס החשיבה צריך לסייע לכוון אל התוצאות המבוקשות.

במידה רבה, חשיבה תוצאתית מאתגרת את התפיסה לפיה הצלחה כרוכה בהפעלת משאבים שהוכיחו את עצמם בעבר. דהיינו, נקודת מוצא לפיה ככל ונפעל לפי "מתודולוגיות סדורות ומוצלחות", ובפרט ככל שנפעיל אותן באופן מיטבי, כך גדלים סיכויי הצלחה שלנו. ובכן, חלק משמעותי מהחשיבה התוצאתית עוסק בזה שתוצאות העבר אינן בהכרח זהות בדרך הגשמתן לתוצאות העתיד. הסתמכות על תוצאות עבר לגבי תוצאות עתיד עלולה לייצר התבססות על שיטת עבודה מוגבלת באופן יחסי.

בחשיבה תוצאתית, כבר בגישה הבסיסית ובצורה מובנית, מיושמים פתרונות שמצמצמים את הבעיה הזו במידה ניכרת. זאת באמצעות הפיכת התוצאה עצמה למודל, כלי ושיטה. קרי, ננסה תמיד שהעתיד ינחה את הצעדים שננקטים, ולא העבר.


סיכום


חשיבה תוצאתית באה לידי ביטוי ביכולת לראות למרחק ובאופן נכון. זהו סוג חשיבה שמבקש לאתר את התוצאות המבוקשות והמדויקות ולהפוך אותן לאינטרס משותף של כל האנשים המעורבים בעניין.

היות שהנטייה של מרבית האנשים היא לחשוב באופן תהליכי (כלומר להתמקד בהווה ובסיפוק הצרכים השוטפים), חשיבה תוצאתית מספקת לנו אמצעי ומימד נוסף שחשוב להיעזר בו. כך ניתן לכוון לרמת ההצלחה ולהישגים הגבוהים ביותר. אפשר לעשות שימוש בחשיבה תוצאתית בכל אספקט, הן בחיים הפרטיים והן בקריירה.

צור קשר
  • Black Facebook Icon

© 2017 I.H - Strategic Consulting